NázovText
Vývoj a podpora aplikácií pre oblasť verejnej správy
V oblasti vývoja a podpory aplikácií pre verejnú správu naša spoločnosť nadväzuje na úspechy a dosiahnuté výsledky a pokračuje v spolupráci so zákazníkom.
Na základe využitia know-how  a skúseností s prostredím verejnej správy vyvinula a odovzdala do produkčnej prevádzky nový systém pre zastupiteľstvo a nový systém pre financovanie poskytovateľov sociálnych služieb.
Zároveň je zabezpečovaná podpora prevádzky daných aplikácii, servis a realizácie vyvolaných a požadovaných zmien.
Microsoft webové aplikácie
Na základe úspešného ukončenia prvej dvojročnej etapy vývoja webových aplikácií v oblasti energetiky založených na technológiách Microsoftu (MVC, WEBFORM, ENTITY FRAMEWORK) sa spoločnosť ICOS, a.s. Košice dohodla so svojim zahraničným partnerom na pokračovaní projektu.
Riadiace systémy a vizualizácia
Spoločnosť ICOS, a.s. Košice úspešne pokračuje v návrhoch a realizáciách riadiacich a informačných systémov pre vodohospodárske objekty, vrátane prenosov a vizualizácie dát na centrálnych dispečingoch.
Podpora riešenia Oracle EBS
Naša spoločnosť spolu so svojim zahraničným zákazníkom oslávila 8. výročie úspešnej spolupráce, kde realizuje on-line podporu riešenia Oracle EBS na všetkých technologických platformách. Na základe obojstrannej spokojnosti spolupráca pokračuje naďalej.
ICOS - dodávka riešenia IBM Flex System
Naša spoločnosť sa podieľala na dodávke infraštruktúrneho riešenia na platforme IBM Flex System pre zákazníka Úrad Košického samosprávneho kraja. Viac informácií tu: http://www.zive.sk/kosicky-samospravny-kraj-vyuziva-riesenie-ibm-flex-system/sc-3-a-306433/default.aspx
MS Authorized Education Reseller

Naša spoločnosť bola zaradená do programu Authorized Education Reseller spoločnosti Microsoft, čo nás oprávňuje dodávať akademické multilicencie školám (základným, stredným, vysokým, štátnym, cirkevným, súkromným), knižniciam, múzeám a neziskovým organizáciám.

Prvá e-lerningová škola na Slovensku
Spoločnosť ICOS Košice, a.s. sa ako partner Súkromného bilingválneho anglicko-slovenského gymnázia Katkin park 2 Košice podieľala na úspešnej  realizácii projektu, ktorý využitím technológie MS LIVE@EDU zabezpečuje celoplošnú e-learningovú výučbu študentov gymnázia.  Súkromné gymnázium Katkin park 2 v Košiciach sa takto stáva prvou školou na Slovensku, ktorá zaviedla tento moderný spôsob výučby.
Portál pre maklérske spoločnosti - rok praxe
"Maklérsky portál" má za sebou prvý a zároveň úspešný rok reálnej prevádzky za sebou. Je to softvérový prostriedok určený poisťovacím a obchodným spoločnostiam pre evidenciu poistných, finančných a obchodných zmlúv, províznych listov, splátok a provízií obchodníkov a pre spoločnosti, ktoré sprostredkúvajú predaj produktov prostredníctvom sietí svojich spolupracovníkov.

Tento portál je možné záujemcovi dodať ako produkt, alebo ako službu prevádzkovanú  na serveroch a v prostredí našej spoločnosti.

Portál pre správu bytov

V roku 2011 bol uvedený do prevádzky Portál pre správu bytov. Tento portál predstavuje nástroj pre efektívnu a jednoduchú komunikáciu a zabezpečenie informačného toku medzi SBD, správcom bytového fondu a združeniami vlastníkov bytov na jednej strane a nájomníkmi a vlastníkmi bytov na strane druhej.

IIHF WC 2011 v Košiciach
MS v ľadovom hokeji sa uskutočnili v Košiciach v najvyššej kvalite aj vďaka práci našej spoločnosti.
ICOS a.s. Košice zabezpečil v r.2010 projekt, dodávku a montáž Elektrickej Požiarnej Signalizácie (EPS) a Evakuačného Rozhlasu (ER) v dostavbe Steel arény -tréningovej hokejovej hale.
Zároveň naši odborní pracovníci zabezpečili odborný prevádzkový dohľad počas konania MS a aj naďalej zabezpečujú pravidelnú údržbu a servis EPS a ER v celom objekte Steel arény.
ALGE pre Štrbské pleso
Skokanský mostík na Štrbskom plese bol začiatkom roka 2011 vybavený časomernou technikou ALGE pre zabezpečenie merania všetkých parametrov potrebných pre realizáciu pretekov v skokoch na lyžiach.
Naša spoločnosť je výhradným distribútorom technológie ALGE pre SR.
Nové portálové riešenia
Prinášame na trh nové profesné riešenia portálov na báze MS Sharepoint – Maklérsky portál a Bytový portál. Viac na stránke Portály a dokument manažment..
Microsoft Gold Partner
Microsoft Gold Partner

Stali sme sa certifikovaným Gold partnerom spol. Microsoft pre celkom 2 kompetencie. Sme spoločnosť certifikovaná celkovo pre 2 kompetencie v oblastiach Business Solutions, Portals a Small Business Specialist.

Riešenia pre Hutnícke Serviscentrá
Doplnili sme našu ponuku o nové softvérové riešenie, ktoré kombinuje výhody lídra v oblasti ERP systémov – Oracle E Business Suite a výrobného informačného systému Steel Enterprise Management Systems.
S využitím našich 18 ročných skúseností z oblasti softvérových riešení pre hutnícky priemysel za použitia špičkových softvérových  riešení svetových dodávateľov ponúkame našim zákazníkom overené softvérové riešenia pre oblasť Výroby a jej Plánovania, Logistiky, Financií .....
Finančné služby
Od októbra 2009 ponúkame financovanie dodávok našich tovarov a služieb prostredníctvom operatívneho a finančného leasingu. viac informácií tu...
Ocenenia našej práce-ITAPA 2008
V súťaži ITAPA 2008 sme získali s projektom Digitálne zastupiteľstvo ocenenia v dvoch kategóriách.
2. miesto v kategórii Najlepšia prípadová štúdia – cena eFocus.
3. miesto v kategórii Zlepšovanie procesov.
Ocenenia pre našu spoločnosť boli odovzdané počas slávnostného galavečera ITAPA .
Digitálne zastupiteľstvo je aplikácia určená pre vyššie územné celky, magistráty, úrady. Vytvára elektronickú procesnú podporu toku materiálov súvisiacich s prípravou, priebehom a výsledkami zasadaní zastupiteľstiev. Zefektívňuje, zlepšuje, urýchľuje a zjednodušuje procesy s tým súvisiace. Aplikácia ako prvá na Slovensku priniesla pre samosprávu ako aj pre poslancov digitalizáciu procesu prípravy a spracovania výsledkov zastupiteľstva.
Odkazy na Web stránkach:
ITAPA:
Prípadová štúdia:
Médiá:
Microsoft - katalóg:
Microsoft:
Košice IT Valley z.p.o. – členstvo
Od polovice júna 2008 sa spoločnosť stala členom asociácie Košice IT Valley z.p.o.
Naša spoločnosť členstvom v asociácii  ponúka možnosť vzdelávacím inštitúciám skvalitniť vzdelávacie procesy poskytovaním zdrojov, praktických skúseností s využitím konkrétnych IT produktov v oblasti ERP systémov – Microsoft Dynamics NAV, Oracle E - Bussiness Suite. Vytvárame priestor na zvyšovanie kvalít absolventov v spätnej väzbe s firmami pôsobiacimi  na IT trhu, čím zlepšujeme ich prípravu pre uplatnenie sa v praxi. viac..
Microsoft Industry Awards 2008
Naša spoločnosť po druhý krát získala ocenenie v súťaži o najlepšie riešenie "Microsoft Industry Awards" v Slovenskej republike pre rok 2008 a to v kategórii :
Najlepšie riešenie pre štátnu správu a samosprávu - Digitálne zastupiteľstvo II.
Ocenenie každoročne  udeľuje  spoločnosť Microsoft svojim partnerom, ktorí vyvíjajú riešenia a aplikácie na platforme spoločnosti Microsoft a využívajú nové technológie v riešeniach pre zákazníkov.
Hodnotiacim kritériom pri výbere jednotlivých riešení bol predovšetkým rozsah projektu a prínos pre zákazníka.
Slávnostné odovzdávanie ocenení sa uskutočnilo dňa 3.6.2008 v priestoroch spoločnosti Microsoft Slovakia s.r.o. za prítomnosti odborných novinárov.
 
Odkazy na Web stránkach:
Microsoft
Média
Fotografie z odovzdávania ocenenia MIA 2008
 
 
 
 
Nová verzia Web stránky ICOS, a.s. Košice
Od 23.5.2008 je prístupná nová verzia Web stránky ICOS, a.s. Košice.
Od 9.6.2008 bude prístupná aj anglická verzia Web stránky.
Digitálne zastupiteľstvo – nový licenčný model
Nový licenčný model aplikácie Digitálne zastupiteľsto umožňuje použitie tejto aplikácie nielen pre   VÚC a veľké mestá, ale umožňujej jej nasadenie a používanie  aj  v menších  a malých mestách ako aj v mestských častiach.
Košice IT Valley z.p.o.
Spoločnosť požiadala o členstvo v Košice IT Valley z.p.o.
Asociácia IT VALLEY je partnerstvo vedúcich medzinárodných a národných IT spoločností, univerzít a verejného sektora s cieľom vybudovať vynikajúce IT centrum v regióne a tým skutočne prispieť k úžitku a prospechu jej obyvateľov. Viac...
Digitálne zastupiteľstvo v médiách
Košickí poslanci vyskúšajú Digitálne zastupiteľstvo
Košice 16. februára - Poslanci Košického samosprávneho kraja (KSK) budú v pondelok 18. februára po prvý raz rokovať prostredníctvom aplikácie Digitálneho zastupiteľstva. Prvýkrát bude použitý aj nový hlasovací systém. V podmienkach slovenskej samosprávy ide o ojedinelý projekt.

Prvé digitálne rokovanie krajského zastupiteľstva bude v Košickom samosprávnom kraji
V pondelok, 18. februára, sa poslanci Košického samosprávneho kraja (KSK) stretnú na 16. rokovaní Zastupiteľstva KSK. Ako tlačovú agentúru SITA informovala hovorkyňa KSK Zuzana Bobríková, po prvý raz sa rokovanie uskutoční s aplikáciou Digitálneho zastupiteľstva, s použitím elektronických materiálov v prenosných počítačoch.

Prvé digitálne zastupiteľstvo KSK bolo bez komplikácií
Košice 18. februára - Poslanci Košického samosprávneho kraja (KSK) dnes prvýkrát využili výhody aplikácie digitálneho zastupiteľstva s použitím elektronických materiálov v prenosných počítačoch.
Select Certifikovaný Partner spoločnosti CISCO
Naša spoločnosť ICOS, a.s. Košice sa dňa 28.11.2007 stala Select Certifikovaným Partnerom spoločnosti CISCO, a to so špecializáciou "SMB Specialization". Touto certifikáciou sme potvrdili naše kvalifikačné predpoklady na implementácie technológií firmy CISCO, ktorá je svetovým lídrom v oblasti sieťových zariadení a softvéru.

Microsoft Small Business Specialist Community Competency
Naša spoločnosť, ICOS,a.s. Košice dňa 19.11.2007 získala v Microsoft Partner Programe novú kompetenciu „Microsoft Small Business Specialist Community Competency“. Spoločnosť týmto potvrdila vysokú kvalifikáciu a praktické skúsenosti v oblasti Microsoft riešení pre malé podniky.

NOVINKY >>
Vývoj a podpora aplikácií pre oblasť verejnej správy 
 
Microsoft webové aplikácie 
 
Riadiace systémy a vizualizácia 
 
Podpora riešenia Oracle EBS 
 
ICOS - dodávka riešenia IBM Flex System 
 
(Ďalšie oznamy...)