Digitálne zastupiteľstvo – nový licenčný model

Nový licenčný model aplikácie Digitálne zastupiteľsto umožňuje použitie tejto aplikácie nielen pre   VÚC a veľké mestá, ale umožňujej jej nasadenie a používanie  aj  v menších  a malých mestách ako aj v mestských častiach.

Dátum: 23. 5. 2008 12:54
NOVINKY >>
Vývoj a podpora aplikácií pre oblasť verejnej správy 
 
Microsoft webové aplikácie 
 
Riadiace systémy a vizualizácia 
 
Podpora riešenia Oracle EBS 
 
ICOS - dodávka riešenia IBM Flex System 
 
(Ďalšie oznamy...)