Microsoft Industry Awards 2008

Naša spoločnosť po druhý krát získala ocenenie v súťaži o najlepšie riešenie "Microsoft Industry Awards" v Slovenskej republike pre rok 2008 a to v kategórii :
Najlepšie riešenie pre štátnu správu a samosprávu - Digitálne zastupiteľstvo II.
Ocenenie každoročne  udeľuje  spoločnosť Microsoft svojim partnerom, ktorí vyvíjajú riešenia a aplikácie na platforme spoločnosti Microsoft a využívajú nové technológie v riešeniach pre zákazníkov.
Hodnotiacim kritériom pri výbere jednotlivých riešení bol predovšetkým rozsah projektu a prínos pre zákazníka.
Slávnostné odovzdávanie ocenení sa uskutočnilo dňa 3.6.2008 v priestoroch spoločnosti Microsoft Slovakia s.r.o. za prítomnosti odborných novinárov.
 
Odkazy na Web stránkach:
Microsoft
Média
Fotografie z odovzdávania ocenenia MIA 2008
 
 
 
 

Dátum: 4. 6. 2008 9:39
NOVINKY >>
Vývoj a podpora aplikácií pre oblasť verejnej správy 
 
Microsoft webové aplikácie 
 
Riadiace systémy a vizualizácia 
 
Podpora riešenia Oracle EBS 
 
ICOS - dodávka riešenia IBM Flex System 
 
(Ďalšie oznamy...)