Košice IT Valley z.p.o. – členstvo

Od polovice júna 2008 sa spoločnosť stala členom asociácie Košice IT Valley z.p.o.
Naša spoločnosť členstvom v asociácii  ponúka možnosť vzdelávacím inštitúciám skvalitniť vzdelávacie procesy poskytovaním zdrojov, praktických skúseností s využitím konkrétnych IT produktov v oblasti ERP systémov – Microsoft Dynamics NAV, Oracle E - Bussiness Suite. Vytvárame priestor na zvyšovanie kvalít absolventov v spätnej väzbe s firmami pôsobiacimi  na IT trhu, čím zlepšujeme ich prípravu pre uplatnenie sa v praxi. viac..

Dátum: 27. 10. 2008 13:02
NOVINKY >>
Vývoj a podpora aplikácií pre oblasť verejnej správy 
 
Microsoft webové aplikácie 
 
Riadiace systémy a vizualizácia 
 
Podpora riešenia Oracle EBS 
 
ICOS - dodávka riešenia IBM Flex System 
 
(Ďalšie oznamy...)