Ocenenia našej práce-ITAPA 2008

V súťaži ITAPA 2008 sme získali s projektom Digitálne zastupiteľstvo ocenenia v dvoch kategóriách.
2. miesto v kategórii Najlepšia prípadová štúdia – cena eFocus.
3. miesto v kategórii Zlepšovanie procesov.
Ocenenia pre našu spoločnosť boli odovzdané počas slávnostného galavečera ITAPA .
Digitálne zastupiteľstvo je aplikácia určená pre vyššie územné celky, magistráty, úrady. Vytvára elektronickú procesnú podporu toku materiálov súvisiacich s prípravou, priebehom a výsledkami zasadaní zastupiteľstiev. Zefektívňuje, zlepšuje, urýchľuje a zjednodušuje procesy s tým súvisiace. Aplikácia ako prvá na Slovensku priniesla pre samosprávu ako aj pre poslancov digitalizáciu procesu prípravy a spracovania výsledkov zastupiteľstva.
Odkazy na Web stránkach:
ITAPA:
Prípadová štúdia:
Médiá:
Microsoft - katalóg:
Microsoft:

Dátum: 1. 12. 2008 11:40
NOVINKY >>
Vývoj a podpora aplikácií pre oblasť verejnej správy 
 
Microsoft webové aplikácie 
 
Riadiace systémy a vizualizácia 
 
Podpora riešenia Oracle EBS 
 
ICOS - dodávka riešenia IBM Flex System 
 
(Ďalšie oznamy...)