Riešenia pre Hutnícke Serviscentrá

Doplnili sme našu ponuku o nové softvérové riešenie, ktoré kombinuje výhody lídra v oblasti ERP systémov – Oracle E Business Suite a výrobného informačného systému Steel Enterprise Management Systems.
S využitím našich 18 ročných skúseností z oblasti softvérových riešení pre hutnícky priemysel za použitia špičkových softvérových  riešení svetových dodávateľov ponúkame našim zákazníkom overené softvérové riešenia pre oblasť Výroby a jej Plánovania, Logistiky, Financií .....

Dátum: 10. 5. 2010 15:16
NOVINKY >>
Vývoj a podpora aplikácií pre oblasť verejnej správy 
 
Microsoft webové aplikácie 
 
Riadiace systémy a vizualizácia 
 
Podpora riešenia Oracle EBS 
 
ICOS - dodávka riešenia IBM Flex System 
 
(Ďalšie oznamy...)