Portál pre správu bytov

V roku 2011 bol uvedený do prevádzky Portál pre správu bytov. Tento portál predstavuje nástroj pre efektívnu a jednoduchú komunikáciu a zabezpečenie informačného toku medzi SBD, správcom bytového fondu a združeniami vlastníkov bytov na jednej strane a nájomníkmi a vlastníkmi bytov na strane druhej.

Dátum: 27. 6. 2011 9:51
NOVINKY >>
Vývoj a podpora aplikácií pre oblasť verejnej správy 
 
Microsoft webové aplikácie 
 
Riadiace systémy a vizualizácia 
 
Podpora riešenia Oracle EBS 
 
ICOS - dodávka riešenia IBM Flex System 
 
(Ďalšie oznamy...)