Prvá e-lerningová škola na Slovensku

Spoločnosť ICOS Košice, a.s. sa ako partner Súkromného bilingválneho anglicko-slovenského gymnázia Katkin park 2 Košice podieľala na úspešnej  realizácii projektu, ktorý využitím technológie MS LIVE@EDU zabezpečuje celoplošnú e-learningovú výučbu študentov gymnázia.  Súkromné gymnázium Katkin park 2 v Košiciach sa takto stáva prvou školou na Slovensku, ktorá zaviedla tento moderný spôsob výučby.

Dátum: 6. 9. 2011 15:38
NOVINKY >>
Vývoj a podpora aplikácií pre oblasť verejnej správy 
 
Microsoft webové aplikácie 
 
Riadiace systémy a vizualizácia 
 
Podpora riešenia Oracle EBS 
 
ICOS - dodávka riešenia IBM Flex System 
 
(Ďalšie oznamy...)