Microsoft webové aplikácie

Na základe úspešného ukončenia prvej dvojročnej etapy vývoja webových aplikácií v oblasti energetiky založených na technológiách Microsoftu (MVC, WEBFORM, ENTITY FRAMEWORK) sa spoločnosť ICOS, a.s. Košice dohodla so svojim zahraničným partnerom na pokračovaní projektu.

Dátum: 20. 2. 2018 15:24
NOVINKY >>
Vývoj a podpora aplikácií pre oblasť verejnej správy 
 
Microsoft webové aplikácie 
 
Riadiace systémy a vizualizácia 
 
Podpora riešenia Oracle EBS 
 
ICOS - dodávka riešenia IBM Flex System 
 
(Ďalšie oznamy...)