Košice IT Valley z.p.o.

Spoločnosť požiadala o členstvo v Košice IT Valley z.p.o.
Asociácia IT VALLEY je partnerstvo vedúcich medzinárodných a národných IT spoločností, univerzít a verejného sektora s cieľom vybudovať vynikajúce IT centrum v regióne a tým skutočne prispieť k úžitku a prospechu jej obyvateľov. Viac...

Dátum: 23. 5. 2008 9:12
NOVINKY >>
Vývoj a podpora aplikácií pre oblasť verejnej správy 
 
Microsoft webové aplikácie 
 
Riadiace systémy a vizualizácia 
 
Podpora riešenia Oracle EBS 
 
ICOS - dodávka riešenia IBM Flex System 
 
(Ďalšie oznamy...)