We are a company, headquartered in Košice, which has implemented since 1991 Innovative Complex Original Solutions (Innovative Complex Original Solutions) in the field of design, development, implementation of information technologies and providing of support services enabling our customers to gain the competitive advantage.
Podnikové informačné systémy Riešenia pre samosrpávu Informačné a riadiace systémy Portály a Dokument manažment Komunikačné riešenia
Inteligentné budovy Profesionálne časomerné zariadenia Finančné služby    
NEWS >>
Development and support - applications for public administration 
 
 
Microsoft Web Applications 
 
 
Control systems and visualization 
 
 
Oracle EBS solution support 
 
 
Solutions for Steel processing service centers 
 
 
(More Announcements...)