We are a company, headquartered in Košice, which has implemented since 1991 Innovative Complex Original Solutions (Innovative Complex Original Solutions) in the field of design, development, implementation of information technologies and providing of support services enabling our customers to gain the competitive advantage.
Podnikové informačné systémy Riešenia pre samosrpávu Informačné a riadiace systémy Portály a Dokument manažment Komunikačné riešenia
Inteligentné budovy Profesionálne časomerné zariadenia Finančné služby    
NEWS >>
Solutions for Steel processing service centers 
 
 
ITAPA 2008 – Credit to our business 
 
 
Kosice IT Valley membership 
 
 
Microsoft Industry Awards 2008 
 
 
New version of ICOS, a.s. Košice web site 
 
 
(More Announcements...)