Kontakt
 

Košice - sídlo spoločnosti

Košice
   
Adresa: ICOS, a.s. Košice
  Južná trieda 46
  040 01  Košice
   
Telefón: +421 55 677 08 18
Fax: +421 55 678 08 80
E-mail:
Objednávky:
Faktúry:
 
Obchodné oddelenie:
Beáta Šipošová  
Michal Timko 
   
     

Bratislava - obchodná kancelária

Bratislava
   
Adresa: ICOS, a.s. Košice
  Miletičova 1
  821 08   Bratislava
   
Telefón: +421 904 701 165
Fax: +421 2 555 749 69
E-mail:
FAKTURAČNÉ ÚDAJE

IČO: 00 696 951

DIČ: 2020492320

IČ DPH: SK2020492320

Bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa a.s.

Číslo účtu:

0442717818/0900

IBAN:
SK96 0900 0000 0004 4271 7818

 

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Číslo zápisu: Odd.: Sa, vložka č.87/V