O spoločnosti


História

ICOS, a.s. KošiceSpoločnosť ICOS, a.s. Košice vznikla v roku 1991 ako firma so zahraničnou majetkovou účasťou. Jej cieľom je poskytovať komplexné riešenia v oblasti informačných technológií. Zákazníkom ponúka integrované riešenia od analýz a projektov, cez vývoj, realizáciu pre konkrétne podmienky, školenia, až po prevádzku a servis počas celého životného cyklu systému. Tomuto cieľu je prispôsobená dynamická organizačná štruktúra spoločnosti. ICOS, a.s. Košice zamestnáva viac ako 60 špecialistov.

Prvým výrazným medzníkom v histórii spoločnosti bol vývoj a úspešná implementácia Informačného a riadiaceho systému riadenia výroby a data warehouse systému v oblasti výroby pre Východoslovenské železiarne Košice a.s. – dnešné U. S. Steel Košice, s.r.o. Na podpore a prevádzke týchto systémov sa ICOS, a.s. Košice podieľa dodnes.

ICOS, a.s. KošiceDôležitou bola orientácia spoločnosti na zavádzanie štandardných podnikových informačných systémov (ERP systémov). ICOS, a.s. Košice prešiel úspešnou certifikáciou spoločnosti Microsoft a získal štatút Microsoft Certified Partner s kompetenciou Microsoft Business Solutions – Navision, v súčasnosti Microsoft Dynamics NAV. Aby mali zákazníci ICOS, a.s. Košice možnosť voľby, ako partner spoločnosti Oracle,
v oblasti ERP systémov ponúka a realizuje riešenia Oracle E-Business Suite.

ICOS, a.s. Košice rozšíril svoje aktivity aj do oblasti komplexných riešení pre budovy. Ponúka elektrickú požiarnu signalizáciu (EPS), evakuačný rozhlas (ER), elektrickú zabezpečovaciu signalizáciu (EZS), kamerové systémy (CCTV) a prístupové systémy. Úspešné aplikácie má aj v oblasti komunikačných riešení.

V medzinárodnej spolupráci rozšírila spoločnosť svoje aktivity o podporu pri vývoji a servise informačného systému, ktorý vyvinula na mieru kanadská spoločnosť Steel Enterprise Management Systems®(SEMS) v Toronte.

ISO certifikát od SGS Slovakia spol. s r.o. potvrdzuje, že systém kvality spoločnosti ICOS, a.s. Košice je zhodný s požiadavkami normy systémov manažérstva kvality ISO 9001:2000.

Vybrané ocenenia:

  • ITAPA 2008 - Najlepšia prípadová štúdia (projekt Digitálne zastupiteľstvo)
  • ITAPA 2008 - Zlepšovanie procesov (projekt Digitálne zastupiteľstvo)
  • Microsoft Industry Awards 2008 (Najlepšie riešenie pre štátnu správu a samosprávu )
  • Microsoft Industry Awards 2007 (Najlepšie riešenie pre samosprávu)
  • Oracle Application Partner of the Fiscal Year 2007

Vízia

Sme presvedčení, že všetky seriózne spoločnosti chcú podnikateľsky uspieť v prostredí integrujúceho sa európskeho trhu, ako súčasti globálnej ekonomiky. To sa nezaobíde bez dobre fungujúcich informačných technológií.

Poslanie

Poslaním našej spoločnosti je pomáhať zákazníkom uspieť a získať konkurenčnú výhodu prostredníctvom efektívneho strategického rozvoja a využitia spoľahlivých informačných technológií.

Zákazníci

Spoločnosť ICOS, a.s. Košice sa orientuje prevažne na stredné a veľké firmy.
Našimi zákazníkmi sú - pre viac informácií kliknite na túto linku >>>

NOVINKY >>
Vývoj a podpora aplikácií pre oblasť verejnej správy 
 
Microsoft webové aplikácie 
 
Riadiace systémy a vizualizácia 
 
Podpora riešenia Oracle EBS 
 
ICOS - dodávka riešenia IBM Flex System 
 
(Ďalšie oznamy...)