Portály a dokument manažment

Podnikové IS

Kľúčové technológie

• MS Windows Sharepoint •
MS Windows Sharepoint
• Microsoft SQL Server •
MS SQL Server

Portálové riešenia

Sú určené pre všetkých, ktorí pracujú s informáciami v elektronickej forme na rôznych miestach, v rôznom čase, v tímoch. Dôvodom na voľbu portálového riešenia je centralizované úložisko on-line bezpečne dostupných informácií, podpora firemných procesov, notifikácia o zmenách a ďalšie funkcie. Ťažiskom riešenia je serverová inštalácia aplikácie portálu, ku ktorému sa užívatelia pripájajú prostredníctvom svojho internetového prehliadača. Zavedením tohto systému sa zníži riziko straty dokumentov. Portálové riešenie podporí automatizáciu firemných procesov a zabezpečí on-line konzistentné informácie.

Maklérsky portál
Softvérový prostriedok určený poisťovacím a obchodným spoločnostiam pre evidenciu poistných, finančných a obchodných zmlúv, províznych listov, splátok a provízií obchodníkov a pre spoločnosti, ktoré sprostredkúvajú predaj produktov prostredníctvom sietí svojich spolupracovníkov.
Riešenie j epostavené na moderných Microsoft technológiách, všetky informácie sú uložené na jednom centrálnom mieste a sú prístupné po autorizácii používateľa prostredníctvom bežného internetového prehliadača z akéhokoľvek miesta prostredníctvom internetu. Definícia používateľských práv v maklérskom systéme umožňuje prístup k vybratým informáciám (zmluvy) aj klientom maklérov.

Bytový portál
Softvérový prostriedok určený pre Stavebné bytové družstvá (SBD), správcov bytového fondu a väčšie združenia vlastníkov bytov s výrazne informačnou funkcionalitou smerom k nájomníkom a vlastníkom bytov pre oblasti byt, dom, finančné informácie, ročné vyúčtovanie, odpočty médií a informácie o dome.

Implementáciou portálu SBD/správca získa výkonný nástroj umožňujúci:

 • spružniť a zefektívniť komunikáciu s nájomníkmi / vlastníkmi bytov a zástupcami bytových domov;
 • poskytovať informácie nájomníkom / vlastníkom bytov aj mimo stránkových hodín, 24 hod. denne;
 • znížiť náklady na správu bytového fondu;
 • získať kvalitatívny náskok pred konkurenciou pri získavaní bytového fondu do správy.

Interný podnikový portál

Základné vlastnosti portálu:

 • hlavný infromačný zdroj zamestnanca
 • nástroj pre riadenie úloh a projektov
 • elektronické zadávanie dôležitých údajov
 • založený na technológii MS Sharepiont Services a .NET
 • väzba na podnikové ERP
 • prístupný aj z Internetu prostredníctvom SSL (HTTPS)
 • úlohy a stavy sú podporované notofikáciami elektronickou poštou
Obsah portálu - moduly:
 • Hlavný informačný panel
 • Dokument manažment
 • Správa projektov - vykazovanie výkonov
 • Správa zamestnaneckého potenciálu
 • Plánovanie a správa dovoleniek
 • Informácie z dochádzkového systému
 • Systém úloh a plánovanie porád
 • Rezervácie interných zdrojov (autá, technika, zasadačky,...)
 • Plánovanie a správa služobných ciest
 • Prístup k Helpdesku a Webmailu


Dokument manažment systémy

Systém je určený pre zamestnancov v organizáciách, ktoré potrebujú uchovávať a riadiť dokumenty počas ich životného cyklu z jedného centrálneho úložiska dostupného jednoduchým spôsobom. Umožňuje uchovávať a pracovať s dokumentmi v elektronickej podobe v rôznych formátoch, sledovať dokumenty aj pri presunoch na iné úložné médiá, vyhľadávať, filtrovať a ukladať verzie dokumentov. Ťažiskom riešenia je systém rozdelený do niekoľkých základných modulov. Tie vzájomne komunikujú cez spoločné jadro systému - databázový server. Zavedením tohto systému sa zníži riziko straty dokumentov, podporí sa automatizácia firemných procesov a zabezpečia konzistentné informácie prístupné v reálnom čase.


PARTNERI

  Microsoft