Riešenia a služby

Dlhodobo sa zaoberáme vývojom, realizáciou a podporou prevádzky riešení v oblasti informačných technológií. Používame produkty a know-how vlastné aj spoločností, ktorých sme partnerom. Riešenia realizujeme a implementujeme s ohľadom na prínosy pre zákazníka a splnenie jeho požiadaviek. Pre našich zákazníkov ponúkame a realizujeme:

 1. Podnikové Informačné systémy (ERP - Enterprise Resource Planning)
  • Riadenie financií (FM)
  • Riadenie dodávateľských reťazcov (SCM)
  • Riadenie vzťahov so zákazníkmi (CRM)
  • e-Business
  • Riadenie a plánovanie výroby
  • Mzdy a personalistika
    
 2. Riešenia pre samosprávu
  • Digitálne zastupiteľstvo
  • Správa sociálnych služieb
  • Systém úloh
  • Portál štrukturálnych fondov
    
 3. Informačné a Riadiace Systémy (IaRS)
  • Automatizované systémy riadenia výroby (ASRV)
  • Dátové sklady - systémy na podporu rozhodovania
  • SCADA - systémy zberu a vyhodnocovania technologických dát
    
 4. Portály a Dokument manažment
  • Portálové riešenia; vnútropodnikové, zákaznícke, informačné
  • Dokument management systémy
    
 5. IT Infraštruktúra
  • Infraštruktúrne riešenia
  • Networking
  • Informačná bezpečnosť
    
 6. Inteligentné budovy
  • Elektrická požiarna signalizácia (EPS)
  • Evakuačný rozhlas (ER)
  • Elektrické zabezpečovacie systémy (EZS)
  • Systémy priemyselnej televízie (CCTV)
  • Prístupové a dochádzkové systémy
  • Meranie a regulácia (MaR)
  • Silnoprúd
    
 7. Profesionálne časomerné zariadenia
  • Časomerné zariadenia ALGE
  • Štartovacie a cieľové zariadenia ALGE
  • Zobrazovacie zariadenia ALGE
  • Komunikačné zariadenia ALGE
  • Kompletný systém pre plávanie ALGE