ALGE-TIMING Profesionálne časomerné zariadenia 

Športové udalosti sa nezaobídu bez presného a spoľahlivého merania. Značka ALGE-TIMING, ktorú výhradne zastupujeme, vyrába časomerné a zobrazovacie zariadenia
pre rôzne športy.

Poskytujeme

  • Časomiery
  • Štartovacie a cieľové zariadenia (štartovacie bránky, štartovacie bloky, fotobunky)
  • Zobrazovacie zariadenia (displeje)
  • Komunikačné zariadenia (rádiový prenos, bezdrôtová sieť).

Realizované projekty

Velodróm Prešov – dodávka časomerných technológií pre cyklistický štadión

Interkritérium Vrátna – komplexné časomerné riešenie lyžiarskych pretekov (časomiery, štartovacie a cieľové zariadenia, zobrazovacie displeje, komunikačné zariadenia)

X-bionic sphere, Šamorín – systém bezdrôtovej časomiery s fotobunkami