Distribúcia ALGE Profesionálne časomerné zariadenia

Distribúcia ALGE Profesionálne časomerné zariadenia 

Naša spoločnosť je výhradným distribútorom zariadení spoločnosti ALGE–TIMING

  • Zariadenia ALGE–TIMING:
    • Časomiery (kamera pre pfoto finish)
    • Štartovacie a cieľové zariadenia (štartovacie bránky, štartovacie bloky, fotobunky)
    • Zobrazovacie zariadenia (displeje)
    • Komunikačné zariadenia (rádiový prenos, bezdrôtová sieť)   
  • Komplexné zákaznícke riešenia širokú škálu športových oblastí