Implementácia cloudových služieb

Implementácia cloudových služieb

Poskytovanie cloudových služieb 

  • Analýza možností, konzultácie a návrh riešenia pre využitie cloudových služieb v podnikovom riešení 
  • Analýza, návrh, konfigurácia a nasadenie riešenia