Správa IT infraštruktúry

Aby podnikové aplikácie, systémy fungovali, musí byť IT infraštruktúra v dobrom stave. Správa IT infraštruktúry zahŕňa hardvérovú, softvérovú časť, konektivitu a stále dôležitejšiu bezpečnosť. Navrhujeme a realizujeme lokálne siete (LAN, WLAN), aktualizácie SW, záručný a pozáručný servis.

Starostlivosť o IT infraštruktúru

 • Počítačové siete (štruktúrovaná kabeláž)
 • Routre, switche, firewally
 • Servery
 • Softvér
 • Sieťové prvky

Technické zabezpečenie objektov

Ochrana majetku a prevencia vzniku škôd je lacnejšia ako odstraňovanie následkov, ktoré spôsobia. Inštalácia elektrickej požiarnej signalizácie, kamerového systému, elektrického zabezpečovacieho systému alebo správa vstupov zabezpečí včasné varovanie a odvrátenie vzniku škôd.

Navrhujeme a realizujeme systémy

 • Elektrická požiarna signalizácia (EPS)
 • Hlasová signalizácia požiaru (HSP, Evakuačný rozhlas ER)
 • Systém priemyselnej televízie (CCTV)
 • Elektrické zabezpečovacie systémy (EZS)
 • Počítačové siete (štrukturovaná kabeláž)
 • Prístupové systémy

Realizované projekty

Steel Arena Košice – projektovanie, implementácia a servis Elektrickej požiarnej signalizácie (EPS) a evakuačného rozhlasu (ER).

Molex Slovakia, a.s. – návrh, inštalácia a servis EPS a elektronického zabezpečovacieho systému (EZS)

NTC Košice – projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizačný projekt v rozsahu slaboprúdových systémov

NGH Nemocnica Michalovce – projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizačný projekt v rozsahu slaboprúdových systémov

Business Center Moldavská, a.s. – návrh, inštalácia a servis IT infraštruktúry – LAN, kamerového (CCTV) a prístupového systému