Riadiace systémy/ Automatizované systémy riadenia

Riadiace systémy/ Automatizované systémy riadenia

  • Analýza, návrh, realizácia a servis riadiacich a informačných systémov pre oblasť vodné hospodárstvo a technologické procesy 
  • Systémy typu SCADA pre získavanie, prenos, koordináciu, vizualizáciu a riadenie dát 
  • Systémy pre podporu rozhodovania na báze dátových skladov
  • Automatizované systémy riadenia výroby