Správa infraštruktúry

Správa infraštruktúry

Analýza, konzultácie, návrh, realizácia a servis IT infraštruktúry

  • Fyzických sietí 
  • Serverov
  • Sieťových prvkov
  • Bezpečnosti