Technické zabezpečenie budov

Technické zabezpečenie budov

Návrh, realizácia a servis v oblastiach  

  • Elektrická požiarna signalizácia (EPS)
  • Hlasová signalizácia požiaru (HSP, Evakuačný rozhlas ER)
  • Kamerové systémy (CCTV)
  • Elektrické zabezpečovacie systémy (EZS)