Vývoj softvéru a testovanie

Ak dostupné riešenia nevyhovujú vašim požiadavkám alebo náklady na licencie sú príliš vysoké, prichádza na rad vlastná aplikácia. Ďalšou z možností je programovanie potrebných funkcií, na základe vašich potrieb, do komerčných či open source riešení, ktoré používate. Výhodou je, že aplikácia prípadne rozšírenie existujúcej aplikácie funguje presne podľa vašich požiadaviek. Pri zmene podmienok ju môžete upraviť.

Navrhujeme a realizujeme

ERP riešenia

Systémy ERP prepájajú celý rad obchodných procesov, aby medzi nimi umožnili tok dát. Vďaka zberu zdieľaných dát o transakciách organizácie z rôznych zdrojov eliminujú systémy ERP duplikáciu dát a zaisťujú integritu dát pomocou jediného zdroja spoľahlivých informácií. V dnešnej dobe sú systémy ERP nenahraditeľné pri správe firiem všetkých veľkostí a všetkých odvetví.

Špecializujeme sa na implementácie a servis ERP systémov MS Dynamics 365 Business Central Oracle E-Business Suite.


Realizované projekty

Portál pre Košický samosprávny kraj -  komplexné riešenie samosprávnej organizácie zabezpečením dodávok informačnej infraštruktúry, aplikácií a technickej infraštruktúry

  • aplikácie registrov pre štátnu správu na evidenciu sociálnych služieb
    a zdravotníckych zariadení
  • zavedenie digitálneho zastupiteľstva – komplexnej aplikácie pre podporu prípravy
    a priebehu rokovania zastupiteľstva 

MES Energetika – webová aplikácia MES (manufacturing excecution system) určenná pre zber a vizualizáciu výrobných dát kotlov teplárne

ICOS a.s., Košice – interný portál pre správu a evidenciu firemných údajov (dokumentová knižnica, dovolenky, homeoffice, služobné cesty) s prepojením
na Dochádzkový softvér a ERP MS Dynamics NAV 2018

STRIP, a.s. – Implementácia ERP Dynamics 365 BC s prepojením na výrobný softvér Paradox

OMNITRADE, a.s. - Implementácia ERP MS Dynamics 2016 s prepojením na hotelový systém a e-shop

Easi UpLifts (Europe) s.r.o. – Implementácia ERP MS Dynamics NAV 2016 s prepojením
na externý fakturačný softvér Insphire

U. S. Steel Košice, s.r.o. – úpravy a rozširovanie funkcionality modulov Oracle E-Business Suite (EBS)