Intranetový firemný portál

Firemný portál

 • Webová aplikácia, ktorá uľahčuje prístup k firemným dátam a aplikáciám
 • Umožňuje ukladanie a zdieľanie dát, získavanie prehľadov, on-line riešenie schvaľovacích procesov
 • Funguje samostatne alebo v napojení na už existujúce firemné systémy - ERP, DMS, CMS, dochádzkové a iné systémy
 • Modulárne riešenie, s možnosťou rozšírenia o požadovanú funkcionalitu
 • Responzívny dizajn a rozhranie webového prehliadača umožňuje prístup z akéhokoľvek zariadenia.

Základné funkcionality (voliteľné moduly):

 • nástenka, oznamy
 • prístup k dokumentom  (šablóny firemných dokumentov, zoznamy, príručky, organizačná štruktúra)
 • úložisko dokumentov (možnosť prepojenia s DMS a CMS riešeniami)
 • dochádzka – prepojiteľnosť s dochádzkovými systémami
 • projekty – evidencia a sledovanie  nákladovosti projektov (výkony) 
 • home office – evidencia, schvaľovanie, prehľady 
 • služobné cesty – evidencia, schvaľovací proces, prehľady
 • schvaľovanie faktúr
 • a viac

Technológie:

 ASP.NET Core 2.2 MVC, MSSQL Database 

Minimálne požiadavky:

 • Aplikačný a databázový server na jednom VPS
  • VPS Windows server 2008 R2 / 2016, 4 vCore ,  6Gb, IIS 8 - web server, HDD 250 GB
 • Aplikačný a databázový server zvlášť:
  • Aplikačný server : VPS Windows server 2008 R2 / 2016, 4 vCore ,  6Gb, IIS 8 - web server, HDD 50 GB
  • Databázový server: VPS Windows server 2008 R2 / 2016, 4 vCore ,  6Gb server, HDD 300 GB
 • MSSQL Database : min MS SQL 2012

Demoverzia

Vyžiadať si ukážkovú verziu firemného portálu zdarma.