Online rokovanie komisií

Online rokovanie komisií je webová aplikácia pre prípravu a realizáciu online rokovaní štatutárnych orgánov (mestských zastupiteľstiev, valných zhromaždení). Virtuálna rokovacia miestnosť zabezpečuje prezentáciu členov komisie bez nutnosti fyzickej účasti. Vďaka responzívnemu dizajnu prístupná z akéhokoľvek zariadenia pripojeného na internet.
Umožňuje
  • nastavenie formy rokovania online alebo per rollam
  • prípravu dokumentov bez potreby posielania medzi účastníkmi mailom alebo inou formou
  • rozpravy k prerokovávanému bodu programu
  • hlasovanie členov komisie k jednotlivým bodom rokovania
  • zobrazenie výsledkov hlasovania s možnosťou tlače

Zistiť viac